Museets historie


Historien bag Kartoffelmuseet på Hofmansgave


”Der bør oprettes et kartoffelmuseum, der anskueliggør såvel kartoflens historie i Danmark, som dens dyrkning, forskellige sorter osv. Dette museum vil henvende sig til enhver, der har en seriøs interesse for vore kulturplanter, og..."

Med denne skrivelse rettede Otterup Kartoffellaug af 1996 henvendelse  til Stiftelsen Hofmansgave, v. formand, kammerherre, hofjægermester Flemming Lüttichau, og  denne henvendelse  blev modtaget meget positivt. 

Der stod videre i henvendelsen:

"Da netop Hofmansgave har været kartoffelforædlingens hjemsted par excellence, og da Hofmansgaves øvrige kulturhistoriske attraktioner - det botaniske parkanlæg og skitse- og skulptursamlingen - retter sig mod den seriøse turist, er det vores opfattelse, at der næppe i kongeriget findes nogen bedre placering af et dansk kartoffelmuseum end på Hofmansgave. Herved bliver der også mulighed for endelig at rejse et værdigt minde over den indsats, slægten Hofman Bang og Stiftelsen Hofmansgave har ydet …” 

Stiftelsen Hofmansgave stillede et lille stråtækt bindingsværksbygning på ca. 100 m2 i den smukke park ved Hofmansgave gods til rådighed for formålet.

Kartoffellauget gik i foråret 1999 i gang med istandsættelsen af bygningen, og allerede den 17. maj samme år kunne indvielsen af de første ca. 50 m2 finde sted. 

Kartoffeldyrkningsmaskiner og redskaber af enhver art fik museet sponsoreret af landmænd på Nordfyn, så museet viser nu, hvordan kartoffeldyrkningen fandt sted i Danmark fra omkring 1930 og op til år 2000.  Margit Egdal, Otterup Lokalhistoriske Arkiv, har forsynet museet med plancher, billeder og faglige oplysninger, der fortæller kartoflens historie.

I foråret 2000 kunne den officielle indvielse finde sted, og kammerherre, hofjægermester Flemming Lüttichau klippede den røde snor.
 
 
Danmarks Kartoffel Museum • Hofmansgavevej 27 • 5450 Otterup
Tlf.: +45 23 26 47 53 • info@kartoffelmuseum.dk